Teknisk Drift - Hovedside retningslinjer v. 1.6

 

Logo_RK.png

 

Overordnede styringsdokumenter:

Felles kommunedelplan vann og avløp 2014-2023

 

Retningslinjer og kravspesifikasjoner for Teknisk drift, Ringsaker Kommune:

Ringsaker kommune har vedtatt egne retningslinjer for utforming av kommunal infrastruktur. Disse retningslinjene må følges dersom det er ønske om en  kommunal overtagelse av private utbygginger av teknisk infrastruktur.

Teknisk drift er ansvarlig for at dokumentene er oppdaterte: Revisjonsrutine for retningslinjer og kravspesifikasjoner - Teknisk drift

 

Tema

Dokument

Belysningsanlegg

Retningslinjer for belysningsanlegg - Teknisk Drift

Høydebasseng, vann

Kravspesifikasjon for prosjektering av høydebasseng vann - Teknisk drift

Grøntareal

Retningslinje for etablering av grøntanlegg i Ringsaker kommune

Lekeplasskontroll

Retningslinjer for lekeplasskontroll i Ringsaker kommune

Pumpestasjoner avløp

Kravspesifikasjon for prosjektering av avløpspumpestasjoner - Teknisk drift

Pumpestasjoner vann

Kravspesifikasjon for prosjektering av pumpestasjoner vann - Teknisk drift

Utslipp/påslipp av oljeholdig, fettholdig og annet avløpsvann fra virksomheter

Forskrift, Ringsaker kommune, Innlandet

VA-norm Ringsaker kommune

https://va-norm.no/ringsaker

Veg

Retningslinjer for for kommunale veger og gater i Ringsaker kommune